Heb je vragen over onze opvang 

of wil je een rondleiding? 

Bel ons gerust 073 - 532 0256

Heb je vragen over onze opvang of wil je een rondleiding?
Bel ons gerust 073 - 532 0256

“Bij Joepie hoeft een vis niet te leren vliegen en een vogel niet te leren zwemmen.”

Veiligheid en kwaliteit van onze opvang staat bij ons voorop. Goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers horen erbij, maar ook de kwaliteit van onze locaties. Joepie heeft een vast team met pedagogisch medewerkers, er is nauwelijks verloop. Kwaliteit zie je ook terug in de inrichting van de binnen- en buitenruimtes en gekozen speelmaterialen. Alle materialen boxen en bedjes voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor kinderdagverblijven en al onze locaties voldoen aan de voorschriften m.b.t. de brandveiligheid.

De GGD voert jaarlijks controle uit, de rapporten naar aanleiding van de jaarlijkse controle zijn openbaar. Via de onderstaande linkjes kunt u deze raadplegen. Verder vind je hieronder aanvullende relevante informatie en downloads over veiligheid en kwaliteit.

Integriteit en kwaliteit van onze medewerkers

Elke medewerker is gescreend en in het bezit van een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Al onze medewerkers beschikken over een kindgericht EHBO diploma, daarnaast zijn er altijd BHV-ers aanwezig.

Er vindt structureel scholing van onze medewerkers plaats om de kwaliteit te behouden en te verbeteren en adequaat in te kunnen spelen op de veranderende samenleving. Ook de ouders worden in de vorm van de oudercommissie meegenomen in de ontwikkeling van het beleid en de besluitvorming.

Liefdevolle en professionele opvang bij Joepie kinderopvang

Samen op pad van en naar De Joepieclub

VIER-ogen principe: veiligheid op de locatie

Op alle locaties van Joepie wordt gewerkt volgens het vierogen prinicipe. Dit betekent dat medewerkers altijd aan het werk zijn terwijl een collega hem/haar kan horen of zien of er kan altijd onverwacht iemand binnen lopen; er kan altijd een tweede volwassenen meekijken of meeluisteren.

Joepie heeft een vast team met pedagogisch medewerkers, er is nauwelijks verloop. Dagelijks werken er minimaal twee pedagogisch medewerkers. Ons kinderdagverblijf is zo transparant mogelijk met veel ramen en de deuren. Intern staan de deuren vaak open. De verschoonruimtes zijn op de groep zelf of transparant gemaakt door middel van ramen in deuren. Op de slaapkamers staat de babyfoon altijd aan. Zo zien en horen de medewerkers elkaar tijdens het werk.

Ons beleid omtrent veiligheid is nooit klaar. We blijven nadenken over verbeteringen en vernieuwingen.

Klachtenregeling

Joepie kinderopvang is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Ouders kunnen hun klacht bij de leidsters of bij de directie indienen. Indien ouders dan niet tevreden zijn, kunnen zij zich richten tot deze geschillencommissie. website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Ouders kunnen ook hun klacht direct, zonder tussenkomst van leidsters of directie bij de geschillencommissie indienen. De klachtenregeling inclusief regelement ligt bij Joepie ter inzage,en is (gedeeltelijk) omschreven in het pedagogisch beleidsplan en uitgebreid in de algemene voorwaarden.